Akron at Ohio - Athens, Ohio
11/23/2018 - 12 PM
Akron
28
Ohio
49
Scoring 1 2 3 4 Final
Akron (4-7) 0 7 7 14 28
Ohio (8-4) 21 7 7 14 49
Athens, Ohio | Peden Stadium
Team QTR Start Poss. Began Plays Yards Result
Akron 1 15:00 01:32 AKRON25 3 8 PUNT
Ohio 1 13:28 02:26 AKRON20 5 80 TD
Akron 1 10:56 02:08 AKRON15 3 -4 PUNT
Ohio 1 08:48 00:54 AKRON40 3 1 PUNT
Akron 1 07:54 01:09 AKRON10 2 2 INT
Ohio 1 06:45 02:19 OHIO20 6 20 TD
Akron 1 04:17 01:39 AKRON08 3 -7 PUNT
Ohio 1 02:38 00:00 OHIO00 0 0 TD
Akron 1 02:31 02:43 AKRON31 8 69 TD
Ohio 2 14:48 02:47 AKRON25 4 15 PUNT
Akron 2 12:01 02:43 AKRON37 9 33 FGA
Ohio 2 09:18 03:45 AKRON30 7 70 TD
Akron 2 05:33 03:10 AKRON25 8 24 PUNT
Ohio 2 02:23 01:21 AKRON12 5 42 PUNT
Akron 2 01:02 01:02 AKRON14 2 6 HALF
Ohio 3 14:54 01:29 AKRON27 3 1 PUNT
Akron 3 13:25 01:47 AKRON29 3 23 PUNT
Ohio 3 11:38 02:47 AKRON24 5 24 INT
Akron 3 08:51 03:26 AKRON16 7 84 TD
Ohio 3 05:25 02:16 AKRON25 5 75 TD
Akron 3 03:03 03:44 AKRON21 10 79 TD
Ohio 4 14:19 05:58 AKRON25 10 75 TD
Akron 4 08:15 01:30 AKRON07 5 93 TD
Ohio 4 06:45 06:40 AKRON25 12 75 TD
Akron 4 00:00 00:00 AKRON24 0 0 HALF