Ohio at Miami
@ Oxford, Ohio (Millett Hall)
11/4/2017 at 5:00 pm

Final 1 2 3 Score
Ohio (14-14, 8-6 MAC) 19 22 13 0
Miami (Ohio) (19-8; 11-3 MAC) 25 25 25 3
Set: 1st  |  2nd  |  3rd
OHIO -- 1st -- MIAMI
  MIAMI starters: RUSEK, Olivia; ZIELINSKI, Mackenzie; PAYNE, Margaret; TOMASIC, Katie; DAIGNAULT, Taylor; STUTZ, Meredith; libero MCDONALD, Maeve.  
  OHIO starters: OLMAN, Stephanie; STEPHENS, Lizzie; JANUSZEWSKI, Sara; GIACOMAZZI, Vera; REMMERS, Carley; JIMERSON, Tia; libero REIHING, Macy.  
1-0 [GIACOMAZZI, Vera] Kill by STEPHENS, Lizzie. Point OHIO
2-0 [GIACOMAZZI, Vera] Attack error by STUTZ, Meredith. Point OHIO
[GIACOMAZZI, Vera] Service error. Point MIAMI 2-1
3-1 [DAIGNAULT, Taylor] Attack error by RUSEK, Olivia. Point OHIO
[STEPHENS, Lizzie] Kill by TOMASIC, Katie (from ZIELINSKI, Mackenzie). Point MIAMI 3-2
4-2 [STUTZ, Meredith] Kill by REMMERS, Carley (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[REIHING, Macy] Kill by PAYNE, Margaret (from ZIELINSKI, Mackenzie). Point MIAMI 4-3
  MIAMI subs: SEAMAN, Morgan; TOMASIC, Katie; KUKOC, Stela; ZIELINSKI, Mackenzie.  
5-3 [SEAMAN, Morgan] Kill by OLMAN, Stephanie. Point OHIO
  OHIO subs: HOWE, Meredith; OLMAN, Stephanie.  
[HOWE, Meredith] Service error. Point MIAMI 5-4
[RUSEK, Olivia] Service ace (HOWE, Meredith). Point MIAMI 5-5
[RUSEK, Olivia] Attack error by REMMERS, Carley. Point MIAMI 5-6
[RUSEK, Olivia] Kill by KUKOC, Stela (from SEAMAN, Morgan), block error by REMMERS, Carley. Point MIAMI 5-7
6-7 [RUSEK, Olivia] Kill by JIMERSON, Tia (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
7-7 [REMMERS, Carley] Kill by JIMERSON, Tia. Point OHIO
8-7 [REMMERS, Carley] Service ace (RUSEK, Olivia). Point OHIO
9-7 [REMMERS, Carley] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
10-7 [REMMERS, Carley] Kill by JIMERSON, Tia (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[REMMERS, Carley] Attack error by REMMERS, Carley. Point MIAMI 10-8
11-8 [MCDONALD, Maeve] Attack error by DAIGNAULT, Taylor (block by JIMERSON, Tia; GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: VAUGHN, Allyson; JIMERSON, Tia.  
[VAUGHN, Allyson] Kill by KUKOC, Stela (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 11-9
  MIAMI subs: ZIELINSKI, Mackenzie; KUKOC, Stela; TOMASIC, Katie; SEAMAN, Morgan.  
  OHIO subs: JIMERSON, Tia; VAUGHN, Allyson.  
12-9 [ZIELINSKI, Mackenzie] Kill by JANUSZEWSKI, Sara (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: OLMAN, Stephanie; HOWE, Meredith.  
[GIACOMAZZI, Vera] Kill by TOMASIC, Katie (from ZIELINSKI, Mackenzie). Point MIAMI 12-10
[DAIGNAULT, Taylor] Ball handling error by GIACOMAZZI, Vera. Point MIAMI 12-11
13-11 [DAIGNAULT, Taylor] Attack error by TOMASIC, Katie (block by JANUSZEWSKI, Sara; STEPHENS, Lizzie). Point OHIO
[STEPHENS, Lizzie] Kill by RUSEK, Olivia (from ZIELINSKI, Mackenzie). Point MIAMI 13-12
14-12 [STUTZ, Meredith] Attack error by TOMASIC, Katie. Point OHIO
[REIHING, Macy] Kill by RUSEK, Olivia (from MCDONALD, Maeve). Point MIAMI 14-13
  MIAMI subs: SEAMAN, Morgan; TOMASIC, Katie; KUKOC, Stela; ZIELINSKI, Mackenzie.  
[SEAMAN, Morgan] Kill by KUKOC, Stela (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 14-14
[SEAMAN, Morgan] Attack error by JIMERSON, Tia. Point MIAMI 14-15
15-15 [SEAMAN, Morgan] Kill by JIMERSON, Tia. Point OHIO
  OHIO subs: HOWE, Meredith; OLMAN, Stephanie.  
[HOWE, Meredith] Kill by KUKOC, Stela (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 15-16
[RUSEK, Olivia] Attack error by STEPHENS, Lizzie. Point MIAMI 15-17
16-17 [RUSEK, Olivia] Service error. Point OHIO
17-17 [REMMERS, Carley] Attack error by PAYNE, Margaret. Point OHIO
[REMMERS, Carley] Kill by DAIGNAULT, Taylor (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 17-18
[MCDONALD, Maeve] Attack error by JIMERSON, Tia (block by DAIGNAULT, Taylor; STUTZ, Meredith). Point MIAMI 17-19
18-19 [MCDONALD, Maeve] Kill by JIMERSON, Tia (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: VAUGHN, Allyson; JIMERSON, Tia.  
[VAUGHN, Allyson] Kill by STUTZ, Meredith (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 18-20
  MIAMI subs: ZIELINSKI, Mackenzie; KUKOC, Stela; TOMASIC, Katie; SEAMAN, Morgan.  
  OHIO subs: JIMERSON, Tia; VAUGHN, Allyson.  
[ZIELINSKI, Mackenzie] Kill by DAIGNAULT, Taylor (from MCDONALD, Maeve). Point MIAMI 18-21
  Timeout Ohio.  
[ZIELINSKI, Mackenzie] Attack error by STEPHENS, Lizzie. Point MIAMI 18-22
19-22 [ZIELINSKI, Mackenzie] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: OLMAN, Stephanie; HOWE, Meredith.  
[GIACOMAZZI, Vera] Kill by DAIGNAULT, Taylor (from ZIELINSKI, Mackenzie). Point MIAMI 19-23
[DAIGNAULT, Taylor] Kill by DAIGNAULT, Taylor (from ZIELINSKI, Mackenzie). Point MIAMI 19-24
  Timeout Ohio.  
[DAIGNAULT, Taylor] Kill by RUSEK, Olivia (from ZIELINSKI, Mackenzie). Point MIAMI 19-25
back to top
OHIO -- 2nd -- MIAMI
  MIAMI starters: STUTZ, Meredith; ZIELINSKI, Mackenzie; PAYNE, Margaret; DAIGNAULT, Taylor; TOMASIC, Katie; RUSEK, Olivia; libero MCDONALD, Maeve.  
  OHIO starters: OLMAN, Stephanie; JIMERSON, Tia; JANUSZEWSKI, Sara; REMMERS, Carley; GIACOMAZZI, Vera; STEPHENS, Lizzie; libero REIHING, Macy.  
[ZIELINSKI, Mackenzie] Kill by TOMASIC, Katie (from MCDONALD, Maeve). Point MIAMI 0-1
[ZIELINSKI, Mackenzie] Attack error by JANUSZEWSKI, Sara. Point MIAMI 0-2
1-2 [ZIELINSKI, Mackenzie] Attack error by STUTZ, Meredith. Point OHIO
[STEPHENS, Lizzie] Service error. Point MIAMI 1-3
2-3 [DAIGNAULT, Taylor] Service error. Point OHIO
[REIHING, Macy] Service error. Point MIAMI 2-4
3-4 [STUTZ, Meredith] Kill by OLMAN, Stephanie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: HOWE, Meredith; OLMAN, Stephanie.  
[HOWE, Meredith] Service error. Point MIAMI 3-5
  MIAMI subs: SEAMAN, Morgan; TOMASIC, Katie.  
  MIAMI subs: KUKOC, Stela; ZIELINSKI, Mackenzie.  
4-5 [SEAMAN, Morgan] Kill by JIMERSON, Tia (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
5-5 [REMMERS, Carley] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
6-5 [REMMERS, Carley] Attack error by KUKOC, Stela. Point OHIO
7-5 [REMMERS, Carley] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[REMMERS, Carley] Kill by KUKOC, Stela (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 7-6
8-6 [RUSEK, Olivia] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
Point MIAMI 8-7
[VAUGHN, Allyson] Kill by PAYNE, Margaret (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 8-8
  OHIO subs: JIMERSON, Tia; VAUGHN, Allyson.  
[MCDONALD, Maeve] Kill by STUTZ, Meredith (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 8-9
9-9 [MCDONALD, Maeve] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: OLMAN, Stephanie; HOWE, Meredith.  
[GIACOMAZZI, Vera] Kill by DAIGNAULT, Taylor (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 9-10
  MIAMI subs: ZIELINSKI, Mackenzie; KUKOC, Stela; TOMASIC, Katie; SEAMAN, Morgan.  
10-10 [ZIELINSKI, Mackenzie] Kill by OLMAN, Stephanie (from REIHING, Macy). Point OHIO
[STEPHENS, Lizzie] Service error. Point MIAMI 10-11
[DAIGNAULT, Taylor] Attack error by JANUSZEWSKI, Sara (block by STUTZ, Meredith). Point MIAMI 10-12
[DAIGNAULT, Taylor] Kill by ZIELINSKI, Mackenzie (from ZIELINSKI, Mackenzie). Point MIAMI 10-13
11-13 [DAIGNAULT, Taylor] Attack error by DAIGNAULT, Taylor. Point OHIO
12-13 [REIHING, Macy] Service ace (DAIGNAULT, Taylor). Point OHIO
13-13 [REIHING, Macy] Attack error by TOMASIC, Katie (block by REMMERS, Carley; JIMERSON, Tia). Point OHIO
[REIHING, Macy] Kill by RUSEK, Olivia (from ZIELINSKI, Mackenzie). Point MIAMI 13-14
[STUTZ, Meredith] Kill by RUSEK, Olivia (from ZIELINSKI, Mackenzie). Point MIAMI 13-15
[STUTZ, Meredith] Service ace (STEPHENS, Lizzie). Point MIAMI 13-16
14-16 [STUTZ, Meredith] Kill by JIMERSON, Tia (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: HOWE, Meredith; OLMAN, Stephanie.  
[HOWE, Meredith] Kill by TOMASIC, Katie (from ZIELINSKI, Mackenzie). Point MIAMI 14-17
  MIAMI subs: SEAMAN, Morgan; TOMASIC, Katie; KUKOC, Stela; ZIELINSKI, Mackenzie.  
[SEAMAN, Morgan] Kill by RUSEK, Olivia. Point MIAMI 14-18
  Timeout Ohio.  
15-18 [SEAMAN, Morgan] Kill by REMMERS, Carley (from REIHING, Macy). Point OHIO
[REMMERS, Carley] Kill by RUSEK, Olivia (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 15-19
16-19 [RUSEK, Olivia] Attack error by PAYNE, Margaret (block by JIMERSON, Tia). Point OHIO
  OHIO subs: VAUGHN, Allyson; JIMERSON, Tia.  
17-19 [VAUGHN, Allyson] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
18-19 [VAUGHN, Allyson] Attack error by MCDONALD, Maeve (block by JANUSZEWSKI, Sara; GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[VAUGHN, Allyson] Service error. Point MIAMI 18-20
  OHIO subs: JIMERSON, Tia; VAUGHN, Allyson.  
[MCDONALD, Maeve] Service ace (REMMERS, Carley). Point MIAMI 18-21
19-21 [MCDONALD, Maeve] Attack error by DAIGNAULT, Taylor. Point OHIO
  OHIO subs: OLMAN, Stephanie; HOWE, Meredith.  
[GIACOMAZZI, Vera] Service error. Point MIAMI 19-22
  MIAMI subs: ZIELINSKI, Mackenzie; KUKOC, Stela; TOMASIC, Katie; SEAMAN, Morgan.  
[ZIELINSKI, Mackenzie] Kill by TOMASIC, Katie (from MCDONALD, Maeve). Point MIAMI 19-23
20-23 [ZIELINSKI, Mackenzie] Service error. Point OHIO
21-23 [STEPHENS, Lizzie] Attack error by DAIGNAULT, Taylor (block by JANUSZEWSKI, Sara; OLMAN, Stephanie). Point OHIO
  Timeout Miami.  
22-23 [STEPHENS, Lizzie] Service ace (RUSEK, Olivia). Point OHIO
[STEPHENS, Lizzie] Attack error by OLMAN, Stephanie (block by STUTZ, Meredith; DAIGNAULT, Taylor). Point MIAMI 22-24
[DAIGNAULT, Taylor] Attack error by REMMERS, Carley. Point MIAMI 22-25
  Timeout Ohio.  
[DAIGNAULT, Taylor] Attack error by JANUSZEWSKI, Sara. Point MIAMI 22-26
back to top
OHIO -- 3rd -- MIAMI
  MIAMI starters: RUSEK, Olivia; DAIGNAULT, Taylor; PAYNE, Margaret; STUTZ, Meredith; ZIELINSKI, Mackenzie; TOMASIC, Katie; libero MCDONALD, Maeve.  
  OHIO starters: JANUSZEWSKI, Sara; STEPHENS, Lizzie; GIACOMAZZI, Vera; JIMERSON, Tia; OLMAN, Stephanie; REMMERS, Carley; libero REIHING, Macy.  
[GIACOMAZZI, Vera] Kill by DAIGNAULT, Taylor (from ZIELINSKI, Mackenzie). Point MIAMI 0-1
1-1 [DAIGNAULT, Taylor] Kill by JANUSZEWSKI, Sara (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[STEPHENS, Lizzie] Kill by TOMASIC, Katie (from ZIELINSKI, Mackenzie). Point MIAMI 1-2
2-2 [STUTZ, Meredith] Kill by OLMAN, Stephanie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[REIHING, Macy] Kill by TOMASIC, Katie (from ZIELINSKI, Mackenzie). Point MIAMI 2-3
  MIAMI subs: SEAMAN, Morgan; TOMASIC, Katie; KUKOC, Stela; ZIELINSKI, Mackenzie.  
[SEAMAN, Morgan] Attack error by OLMAN, Stephanie (block by PAYNE, Margaret; RUSEK, Olivia). Point MIAMI 2-4
3-4 [SEAMAN, Morgan] Service error. Point OHIO
  OHIO subs: HOWE, Meredith; OLMAN, Stephanie.  
4-4 [HOWE, Meredith] Attack error by PAYNE, Margaret. Point OHIO
5-4 [HOWE, Meredith] Attack error by RUSEK, Olivia (block by GIACOMAZZI, Vera; JIMERSON, Tia). Point OHIO
6-4 [HOWE, Meredith] Attack error by PAYNE, Margaret (block by JIMERSON, Tia). Point OHIO
[HOWE, Meredith] Attack error by JIMERSON, Tia (block by KUKOC, Stela; PAYNE, Margaret). Point MIAMI 6-5
[RUSEK, Olivia] Kill by PAYNE, Margaret (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 6-6
[RUSEK, Olivia] Attack error by REMMERS, Carley. Point MIAMI 6-7
7-7 [RUSEK, Olivia] Service error. Point OHIO
[REMMERS, Carley] Kill by PAYNE, Margaret (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 7-8
[MCDONALD, Maeve] Service ace (HOWE, Meredith). Point MIAMI 7-9
[MCDONALD, Maeve] Attack error by STEPHENS, Lizzie (block by TOMASIC, Katie; KUKOC, Stela). Point MIAMI 7-10
[MCDONALD, Maeve] Kill by KUKOC, Stela (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 7-11
8-11 [MCDONALD, Maeve] Kill by JIMERSON, Tia (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: VAUGHN, Allyson; JIMERSON, Tia.  
[VAUGHN, Allyson] Attack error by STEPHENS, Lizzie. Point MIAMI 8-12
  MIAMI subs: ZIELINSKI, Mackenzie; KUKOC, Stela; TOMASIC, Katie; SEAMAN, Morgan.  
  OHIO subs: JIMERSON, Tia; VAUGHN, Allyson.  
[ZIELINSKI, Mackenzie] Attack error by GIACOMAZZI, Vera (block by STUTZ, Meredith). Point MIAMI 8-13
[ZIELINSKI, Mackenzie] Kill by RUSEK, Olivia (from ZIELINSKI, Mackenzie). Point MIAMI 8-14
[ZIELINSKI, Mackenzie] Attack error by JANUSZEWSKI, Sara (block by DAIGNAULT, Taylor). Point MIAMI 8-15
  Timeout Ohio.  
[ZIELINSKI, Mackenzie] Kill by STUTZ, Meredith (from ZIELINSKI, Mackenzie). Point MIAMI 8-16
9-16 [ZIELINSKI, Mackenzie] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: OLMAN, Stephanie; HOWE, Meredith.  
[GIACOMAZZI, Vera] Attack error by STEPHENS, Lizzie (block by TOMASIC, Katie; STUTZ, Meredith). Point MIAMI 9-17
  Timeout Ohio.  
[DAIGNAULT, Taylor] Attack error by JANUSZEWSKI, Sara (block by STUTZ, Meredith; RUSEK, Olivia). Point MIAMI 9-18
[DAIGNAULT, Taylor] Attack error by OLMAN, Stephanie. Point MIAMI 9-19
10-19 [DAIGNAULT, Taylor] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: LAKE, Ali; OLMAN, Stephanie.  
[STEPHENS, Lizzie] Service error. Point MIAMI 10-20
[STUTZ, Meredith] Service ace (REIHING, Macy). Point MIAMI 10-21
11-21 [STUTZ, Meredith] Attack error by PAYNE, Margaret (block by JANUSZEWSKI, Sara). Point OHIO
[REIHING, Macy] Kill by RUSEK, Olivia (from ZIELINSKI, Mackenzie). Point MIAMI 11-22
  MIAMI subs: SEAMAN, Morgan; TOMASIC, Katie; BEMIS, Courtney; ZIELINSKI, Mackenzie.  
12-22 [SEAMAN, Morgan] Service error. Point OHIO
  OHIO subs: HOWE, Meredith; LAKE, Ali.  
[HOWE, Meredith] Attack error by GIACOMAZZI, Vera. Point MIAMI 12-23
13-23 [RUSEK, Olivia] Service error. Point OHIO
[REMMERS, Carley] Kill by BEMIS, Courtney (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 13-24
[MCDONALD, Maeve] Kill by STUTZ, Meredith. Point MIAMI 13-25
back to top