Akron at Ohio
@ Athens, Ohio (Convocation Center)
9/29/2018 at 6 PM

Final 1 2 3 Score
Akron (8-7 (0-4 MAC)) 21 14 22 0
Ohio (8-9 (3-1 MAC)) 25 25 25 3
Set: 1st  |  2nd  |  3rd
AKR -- 1st -- OHIO
  AKR starters: WEIGAND, Emily; KARSNER, Elya; PAWLAK, Abbey; RICHARDSON, Ashley; KELLY, Megan; FULMER, Shelby; libero SHARRITS, Taylor.  
  OHIO starters: NELSON, Katie; STEPHENS, Lizzie; JANUSZEWSKI, Sara; GIACOMAZZI, Vera; MILLER, Simone; KOSIOREK, Jaime; libero REIHING, Macy.  
1-0 [KELLY, Megan] Kill by RICHARDSON, Ashley. Point AKR
2-0 [KELLY, Megan] Kill by KARSNER, Elya. Point AKR
[KELLY, Megan] Service error. Point OHIO 2-1
[KOSIOREK, Jaime] Kill by NELSON, Katie. Point OHIO 2-2
[KOSIOREK, Jaime] Attack error by KARSNER, Elya. Point OHIO 2-3
[KOSIOREK, Jaime] Service ace (SHARRITS, Taylor). Point OHIO 2-4
3-4 [KOSIOREK, Jaime] Service error. Point AKR
[FULMER, Shelby] Attack error by RICHARDSON, Ashley (block by MILLER, Simone; NELSON, Katie). Point OHIO 3-5
  OHIO subs: WALSH, Emily.  
  AKR subs: KURUZOVICH, Taylor.  
[WALSH, Emily] Attack error by RICHARDSON, Ashley. Point OHIO 3-6
4-6 [WALSH, Emily] Service error. Point AKR
  AKR subs: GWOZDZ, Kayla; ADLETA, Alexis.  
  OHIO subs: MILLER, Simone.  
[ADLETA, Alexis] Kill by STEPHENS, Lizzie (from REIHING, Macy). Point OHIO 4-7
  OHIO subs: HOWE, Meredith.  
5-7 [HOWE, Meredith] Kill by WEIGAND, Emily (from ADLETA, Alexis). Point AKR
6-7 [SHARRITS, Taylor] Attack error by STEPHENS, Lizzie (block by KELLY, Megan; WEIGAND, Emily). Point AKR
[SHARRITS, Taylor] Service error. Point OHIO 6-8
7-8 [STEPHENS, Lizzie] Kill by GWOZDZ, Kayla (from WEIGAND, Emily). Point AKR
  AKR subs: FULMER, Shelby.  
[WEIGAND, Emily] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 7-9
8-9 [REIHING, Macy] Kill by GWOZDZ, Kayla (from WEIGAND, Emily). Point AKR
  AKR subs: PAWLAK, Abbey; KARSNER, Elya.  
[PAWLAK, Abbey] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 8-10
  OHIO subs: NELSON, Katie.  
9-10 [GIACOMAZZI, Vera] Kill by FULMER, Shelby (from SHARRITS, Taylor). Point AKR
10-10 [KELLY, Megan] Attack error by STEPHENS, Lizzie. Point AKR
[KELLY, Megan] Service error. Point OHIO 10-11
11-11 [KOSIOREK, Jaime] Kill by KARSNER, Elya (from WEIGAND, Emily). Point AKR
[FULMER, Shelby] Kill by MILLER, Simone (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 11-12
  OHIO subs: WALSH, Emily.  
  AKR subs: KURUZOVICH, Taylor.  
[WALSH, Emily] Service ace (TEAM). Point OHIO 11-13
12-13 [WALSH, Emily] Service error. Point AKR
  AKR subs: GWOZDZ, Kayla; ADLETA, Alexis.  
  OHIO subs: MILLER, Simone.  
[ADLETA, Alexis] Kill by JANUSZEWSKI, Sara (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 12-14
  OHIO subs: HOWE, Meredith.  
13-14 [HOWE, Meredith] Kill by WEIGAND, Emily (from SHARRITS, Taylor). Point AKR
14-14 [SHARRITS, Taylor] Kill by GWOZDZ, Kayla (from SHARRITS, Taylor). Point AKR
[SHARRITS, Taylor] Attack error by GWOZDZ, Kayla (block by GIACOMAZZI, Vera; JANUSZEWSKI, Sara). Point OHIO 14-15
[STEPHENS, Lizzie] Service ace (SHARRITS, Taylor). Point OHIO 14-16
[STEPHENS, Lizzie] Kill by JANUSZEWSKI, Sara (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 14-17
  Timeout Akron.  
15-17 [STEPHENS, Lizzie] Service error. Point AKR
  AKR subs: FULMER, Shelby.  
[WEIGAND, Emily] Service error. Point OHIO 15-18
16-18 [REIHING, Macy] Kill by GWOZDZ, Kayla (from WEIGAND, Emily). Point AKR
  AKR subs: PAWLAK, Abbey; KARSNER, Elya.  
[PAWLAK, Abbey] Service error. Point OHIO 16-19
  OHIO subs: NELSON, Katie.  
[GIACOMAZZI, Vera] Ball handling error by WEIGAND, Emily. Point OHIO 16-20
  Timeout Akron.  
[GIACOMAZZI, Vera] Attack error by KARSNER, Elya. Point OHIO 16-21
17-21 [GIACOMAZZI, Vera] Kill by KARSNER, Elya (from FULMER, Shelby). Point AKR
[KELLY, Megan] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 17-22
18-22 [KOSIOREK, Jaime] Kill by RICHARDSON, Ashley (from WEIGAND, Emily). Point AKR
[FULMER, Shelby] Attack error by WEIGAND, Emily. Point OHIO 18-23
19-23 [MILLER, Simone] Kill by KARSNER, Elya (from PAWLAK, Abbey). Point AKR
  AKR subs: GWOZDZ, Kayla; ADLETA, Alexis.  
20-23 [ADLETA, Alexis] Kill by GWOZDZ, Kayla (from SHARRITS, Taylor). Point AKR
[ADLETA, Alexis] Attack error by GWOZDZ, Kayla (block by NELSON, Katie). Point OHIO 20-24
  OHIO subs: HOWE, Meredith.  
21-24 [HOWE, Meredith] Service error. Point AKR
[SHARRITS, Taylor] Kill by GIACOMAZZI, Vera (from STEPHENS, Lizzie). Point OHIO 21-25
back to top
AKR -- 2nd -- OHIO
  AKR starters: RICHARDSON, Ashley; KARSNER, Elya; KELLY, Megan; PAWLAK, Abbey; FULMER, Shelby; WEIGAND, Emily; libero SHARRITS, Taylor.  
  OHIO starters: NELSON, Katie; JANUSZEWSKI, Sara; KOSIOREK, Jaime; GIACOMAZZI, Vera; MILLER, Simone; STEPHENS, Lizzie; libero REIHING, Macy.  
[GIACOMAZZI, Vera] Kill by KOSIOREK, Jaime (from REIHING, Macy). Point OHIO 0-1
1-1 [GIACOMAZZI, Vera] Kill by FULMER, Shelby (from WEIGAND, Emily). Point AKR
[FULMER, Shelby] Kill by NELSON, Katie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 1-2
  AKR subs: KURUZOVICH, Taylor.  
2-2 [KOSIOREK, Jaime] Kill by KARSNER, Elya (from WEIGAND, Emily). Point AKR
[ADLETA, Alexis] Kill by MILLER, Simone (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 2-3
  AKR subs: ADLETA, Alexis; GWOZDZ, Kayla.  
3-3 [MILLER, Simone] Attack error by NELSON, Katie. Point AKR
4-3 [SHARRITS, Taylor] Kill by KELLY, Megan (from WEIGAND, Emily). Point AKR
[SHARRITS, Taylor] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 4-4
  OHIO subs: HOWE, Meredith.  
[HOWE, Meredith] Kill by GIACOMAZZI, Vera (from KOSIOREK, Jaime). Point OHIO 4-5
[HOWE, Meredith] Kill by STEPHENS, Lizzie (from HOWE, Meredith). Point OHIO 4-6
[HOWE, Meredith] Service ace (TEAM). Point OHIO 4-7
[HOWE, Meredith] Attack error by GWOZDZ, Kayla (block by GIACOMAZZI, Vera; JANUSZEWSKI, Sara). Point OHIO 4-8
[HOWE, Meredith] Kill by JANUSZEWSKI, Sara. Point OHIO 4-9
  Timeout Akron.  
[HOWE, Meredith] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 4-10
5-10 [HOWE, Meredith] Kill by GWOZDZ, Kayla (from WEIGAND, Emily). Point AKR
  AKR subs: FULMER, Shelby.  
6-10 [WEIGAND, Emily] Kill by KELLY, Megan (from WEIGAND, Emily). Point AKR
7-10 [WEIGAND, Emily] Kill by FULMER, Shelby (from WEIGAND, Emily). Point AKR
[WEIGAND, Emily] Service error. Point OHIO 7-11
8-11 [STEPHENS, Lizzie] Attack error by KOSIOREK, Jaime (block by FULMER, Shelby; KELLY, Megan). Point AKR
  AKR subs: PAWLAK, Abbey; KARSNER, Elya.  
[PAWLAK, Abbey] Service error. Point OHIO 8-12
[REIHING, Macy] Service ace (PAWLAK, Abbey). Point OHIO 8-13
  Timeout Akron.  
[REIHING, Macy] Service ace (PAWLAK, Abbey). Point OHIO 8-14
9-14 [REIHING, Macy] Kill by FULMER, Shelby (from WEIGAND, Emily). Point AKR
10-14 [KELLY, Megan] Service ace (TEAM). Point AKR
[KELLY, Megan] Service error. Point OHIO 10-15
  OHIO subs: NELSON, Katie.  
[GIACOMAZZI, Vera] Kill by NELSON, Katie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 10-16
[GIACOMAZZI, Vera] Ball handling error by WEIGAND, Emily. Point OHIO 10-17
[GIACOMAZZI, Vera] Attack error by FULMER, Shelby (block by KOSIOREK, Jaime; MILLER, Simone). Point OHIO 10-18
[GIACOMAZZI, Vera] Attack error by KARSNER, Elya (block by MILLER, Simone; NELSON, Katie). Point OHIO 10-19
  OHIO subs: OLMAN, Stephanie.  
  AKR subs: ADLETA, Alexis.  
11-19 [GIACOMAZZI, Vera] Kill by FULMER, Shelby (from WEIGAND, Emily). Point AKR
12-19 [FULMER, Shelby] Kill by ADLETA, Alexis (from PAWLAK, Abbey). Point AKR
[FULMER, Shelby] Kill by OLMAN, Stephanie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 12-20
  AKR subs: KURUZOVICH, Taylor; OCHAYA, Teagan.  
[KOSIOREK, Jaime] Attack error by ADLETA, Alexis. Point OHIO 12-21
[KOSIOREK, Jaime] Kill by MILLER, Simone (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 12-22
[KOSIOREK, Jaime] Attack error by RICHARDSON, Ashley. Point OHIO 12-23
13-23 [KOSIOREK, Jaime] Ball handling error by GIACOMAZZI, Vera. Point AKR
  AKR subs: GWOZDZ, Kayla.  
  OHIO subs: VAUGHN, Allyson.  
[ADLETA, Alexis] Service error. Point OHIO 13-24
  OHIO subs: NATALE, Virginia.  
14-24 [NATALE, Virginia] Kill by OCHAYA, Teagan (from KURUZOVICH, Taylor). Point AKR
  OHIO subs: MILLER, Simone.  
[SHARRITS, Taylor] Kill by OLMAN, Stephanie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 14-25
back to top
AKR -- 3rd -- OHIO
  OHIO starters: GIACOMAZZI, Vera; NELSON, Katie; JANUSZEWSKI, Sara; STEPHENS, Lizzie; MILLER, Simone; KOSIOREK, Jaime; libero REIHING, Macy.  
  AKR starters: KELLY, Megan; FULMER, Shelby; KARSNER, Elya; RICHARDSON, Ashley; WEIGAND, Emily; GWOZDZ, Kayla; libero SHARRITS, Taylor.  
[WEIGAND, Emily] Attack error by FULMER, Shelby (block by KOSIOREK, Jaime). Point OHIO 0-1
1-1 [KOSIOREK, Jaime] Service error. Point AKR
  AKR subs: PAWLAK, Abbey.  
[PAWLAK, Abbey] Attack error by SHARRITS, Taylor. Point OHIO 1-2
2-2 [MILLER, Simone] Service error. Point AKR
[KELLY, Megan] Attack error by KARSNER, Elya (block by NELSON, Katie; JANUSZEWSKI, Sara). Point OHIO 2-3
  OHIO subs: HOWE, Meredith.  
3-3 [HOWE, Meredith] Service error. Point AKR
[FULMER, Shelby] Service error. Point OHIO 3-4
  AKR subs: KURUZOVICH, Taylor.  
[STEPHENS, Lizzie] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 3-5
4-5 [STEPHENS, Lizzie] Kill by KARSNER, Elya (from WEIGAND, Emily). Point AKR
  AKR subs: GWOZDZ, Kayla; ADLETA, Alexis.  
5-5 [ADLETA, Alexis] Attack error by KOSIOREK, Jaime (block by RICHARDSON, Ashley; WEIGAND, Emily). Point AKR
[ADLETA, Alexis] Attack error by RICHARDSON, Ashley (block by JANUSZEWSKI, Sara; KOSIOREK, Jaime). Point OHIO 5-6
6-6 [REIHING, Macy] Kill by GWOZDZ, Kayla (from WEIGAND, Emily). Point AKR
[SHARRITS, Taylor] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 6-7
  OHIO subs: NELSON, Katie.  
[GIACOMAZZI, Vera] Kill by NELSON, Katie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 6-8
7-8 [GIACOMAZZI, Vera] Kill by GWOZDZ, Kayla (from WEIGAND, Emily). Point AKR
  AKR subs: FULMER, Shelby.  
8-8 [WEIGAND, Emily] Kill by GWOZDZ, Kayla (from SHARRITS, Taylor). Point AKR
[WEIGAND, Emily] Service error. Point OHIO 8-9
[KOSIOREK, Jaime] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 8-10
[KOSIOREK, Jaime] Bad set by ADLETA, Alexis. Point OHIO 8-11
9-11 [KOSIOREK, Jaime] Service error. Point AKR
  AKR subs: PAWLAK, Abbey; KARSNER, Elya.  
[PAWLAK, Abbey] Kill by MILLER, Simone (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 9-12
10-12 [MILLER, Simone] Service error. Point AKR
[KELLY, Megan] Attack error by KARSNER, Elya (block by NELSON, Katie; JANUSZEWSKI, Sara). Point OHIO 10-13
  OHIO subs: HOWE, Meredith.  
[HOWE, Meredith] Kill by JANUSZEWSKI, Sara (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 10-14
  Timeout Akron.  
11-14 [HOWE, Meredith] Kill by RICHARDSON, Ashley (from WEIGAND, Emily). Point AKR
[FULMER, Shelby] Attack error by RICHARDSON, Ashley (block by JANUSZEWSKI, Sara; STEPHENS, Lizzie). Point OHIO 11-15
[STEPHENS, Lizzie] Service ace (PAWLAK, Abbey). Point OHIO 11-16
[STEPHENS, Lizzie] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 11-17
  Timeout Akron.  
12-17 [STEPHENS, Lizzie] Ball handling error by GIACOMAZZI, Vera. Point AKR
  AKR subs: GWOZDZ, Kayla.  
[KARSNER, Elya] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 12-18
  AKR subs: ADLETA, Alexis.  
13-18 [REIHING, Macy] Kill by GWOZDZ, Kayla (from WEIGAND, Emily). Point AKR
14-18 [SHARRITS, Taylor] Kill by WEIGAND, Emily (from ADLETA, Alexis). Point AKR
[SHARRITS, Taylor] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 14-19
  OHIO subs: NELSON, Katie.  
15-19 [GIACOMAZZI, Vera] Service error. Point AKR
  AKR subs: FULMER, Shelby.  
16-19 [WEIGAND, Emily] Kill by KELLY, Megan (from WEIGAND, Emily). Point AKR
[WEIGAND, Emily] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 16-20
17-20 [KOSIOREK, Jaime] Kill by ADLETA, Alexis (from WEIGAND, Emily). Point AKR
  AKR subs: PAWLAK, Abbey; KARSNER, Elya.  
  OHIO subs: VAUGHN, Allyson.  
18-20 [PAWLAK, Abbey] Attack error by NELSON, Katie (block by KARSNER, Elya). Point AKR
[PAWLAK, Abbey] Attack error by KARSNER, Elya (block by NELSON, Katie; MILLER, Simone). Point OHIO 18-21
19-21 [MILLER, Simone] Kill by FULMER, Shelby (from SHARRITS, Taylor). Point AKR
20-21 [KELLY, Megan] Kill by KARSNER, Elya (from WEIGAND, Emily). Point AKR
  Timeout Ohio.  
[KELLY, Megan] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 20-22
  OHIO subs: HOWE, Meredith.  
21-22 [HOWE, Meredith] Kill by KARSNER, Elya (from SHARRITS, Taylor). Point AKR
[FULMER, Shelby] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 21-23
  OHIO subs: KOSIOREK, Jaime.  
  AKR subs: KURUZOVICH, Taylor.  
[STEPHENS, Lizzie] Service ace (SHARRITS, Taylor). Point OHIO 21-24
22-24 [STEPHENS, Lizzie] Service error. Point AKR
  AKR subs: GWOZDZ, Kayla.  
[KARSNER, Elya] Service error. Point OHIO 22-25
back to top